Pretlaky pod cestou

Firma RAVEX Vám ponúka pretláčanie, pretlaky popod cestu, železničné trate, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a následné zavedenie chráničky, do ktorej sa ukladajú inžinierske siete - voda, plyn, elektro, telekomunikácie, odpad z domácich čističiek odpadových vôd a iné.


Výhody ukladania potrubí bezvýkopopovou technológiou - minimálne výkopové práce, práce sú vykonávané bez prerušenia cestnej premávky, odpadá rezanie - šramvanie asfaltu a obnovovanie povrchov vozoviek a chodníkov. Možnosť robiť pretlak priamo z vášho suterénu napríklad až na druhú stranu cesty, tým pádom nie je žiadny výkop na vašom pozemku.


Ponúkame pretláčanie pod cestou zo zemnou raketou priemeru 45mm , 75mm , 130mm , 160mm , 180mm , 195mm


Ako postupovať

V nasledujúcich 4 bodoch Vám vysvetlime ako postupovať v prípade, že potrebujete pretlak pod cestou. Čo treba riešiť ako prvé, aké jamy vykopať, koľko čo bude stáť a celkovo na čo sa pripraviť. Postup bude aj s fotodokumentáciou a rozmermi pre čo najlepšie pochopenie celého procesu pretlaku.

1.bod - vytýčenie sieti 

V prvom rade čo treba spraviť je zájsť na príslušný obecný úrad / mestský úrad a zistiť aké siete sa nachádzajú v ceste ktorú ideme prebíjať. Napríklad keď bude v ceste plyn , voda a nejaká telekomunikačná sieť napríklad T-com internet, tak treba osloviť každého jedného aby každú sieť prišli vytýčiť, kde sa nachádza a v akej hĺbke. Toto potrebujeme, aby sme s pretlakom išli nad alebo pod sieťami ktoré budeme križovať. Kanalizáciu netreba dávať vytýčiť, pri tej vieme otvoriť poklop a zmerať hĺbku kanála. Po tom ako máte vytýčené siete si môžete ZAVOLAŤ a dohodnúť termín pretlaku.

Keď budeme mať vytýčené siete potom prichádza na rad výkop jám. Jamy musia byť dve, štartovacia a koncova. Rozmery výkopov aj s fotografiami nájdete v druhom bode.

2.bod - výkop jám

V druhom rade musíme vykopať štartovaciu a koncovú jamu. Jamy majú rozmery podľa veľkosti rakety ktorou ideme vykonávať pretlak. Pre priemer zemnej rakety do 75mm  je jama menšia. Viď fotky  s popismi nižšie.

Výkop pre raketu do priemeru 75mm     (voda, plyn, elektrika, telekomunikácie)

Pre prípojky ako sú voda, elektrika, plyn a telekomunikácie musí byť výkop  /štartovacia aj koncova jama/  široký 1 meter, hlboký 1 meter a viac (podľa Vašej potreby) a 2 metre dlhý v smere pretlaku. Ak by sa na oboch stranách nedali vykopať jamy týchto rozmerov , tak musí byť takto vykopaná aspoň jedna strana.  Na koncovej strane kde bude raketa vychádzať môže byť jama aj menšia. Po pretlačení sa dá spätný chod a raketa sa vyberá zo štartovacej jamy. Raketa má dĺžku 2 metre.


Ak by sa pretláčalo do šikma a nie kolmo na vozovku musia byť aj jamy vykopane do šikma, kolmo na seba v smere pretlaku, viď tretí obrázokVýkop pre raketu od priemeru 80mm do 195mm       (kanalizácia, odvodnenie pozemkov, voda)

Pre prípojky ako sú kanalizácia, odvodnenie pozemkov, väčšie vodovodné prípojky a podobne, musí byť výkop (štartovacia aj koncova jama) široký 1,2 metra, hlboký 1,3 metra a viac (podľa Vašej potreby) a 3 metre dlhý v smere pretlaku. Ak by sa na oboch stranách nedali vykopať jamy týchto rozmerov , tak musí byť takto vykopaná aspoň jedna strana. ( neplatí pre rozmery rakiet  od 140mm do 195mm, pri týchto rozmeroch už spätný chod z raketou nie je možný a musia byť jamy vykopané na oboch stranách v dĺžke 3 metre).  Na koncovej strane kde bude raketa vychádzať môže byť jama aj menšia. Po pretlačení sa dá spätný chod a raketa sa vyberá zo štartovacej jamy. Raketa má dĺžku 3 metre.

Ak by sa pretláčalo do šikma a nie kolmo na vozovku musia byť aj jamy vykopane do šikma, kolmo na seba v smere pretlaku.

3.bod - pretlak

V treťom bode na rad prichádzame my. Pretlačíme raketu popod cestu a zavedieme chráničku ktorá zostava v zemi. Do chráničky sa následne zavedie elektrický kábel, plyn či vodovodná hadica. Pri pretlakoch pre kanalizáciu zaťahujeme rovno certifikované kanalizačné rúry. Nižšie si môžete pozrieť zopár fotiek z pretlakov pre predstavu ako to vyzerá.      

4.bod - cenník

Pretláčanie raketou priemeru:     

 75mm     40,-€ / meter                  minimálny výjazd  350,-€ 

 130mm    60,-€ / meter                       minimálny výjazd  500,-€ 

 160mm    80,-€ / meter                    minimálny výjazd   800,-€  

 -  195mm    100,-€ / meter                         minimálny výjazd  1000,-€

Doprava:                                         

- cena za kilometer je 0,60 ,-€               počíta sa cesta tam aj späť.

- v rámci Žiliny a okolia do 30 km je         jednotná cena za výjazd 30 ,-€

Chráničky a kanalizačné rúry:          

- všetky rozmery  chráničiek sú za                6 ,-€/meter

- kanalizačné rúry podľa aktuálnych           trhových cien 

Minimálny výjazd:                            

- príklad čo znamená minimálny výjazd 

 ak máme šírku cesty 5 metrov, pretláčame s 75 mm raketou a vzdialenosťou 50km od Žiliny

 - 5 metrov x  40,-€ .......................   200,-

- doprava 100 km x 0,50,-€ ............. 50,-

- chránička 6 metrov x 5,-  .............  30,- 

Spolu  ...............................................  280,-€ 

 Takáto dĺžka pretlaku by Vás stála podľa ceny za meter pretlaku 280,-€ ale minimálny výjazd techniky a ľudí s raketou do priemeru 75mm je 350,- €. Takže aj pretlak v dĺžke troch metrov stojí  350,-€.

Toto znamená minimálny výjazd.


Všetky ceny sú bez DPH