Práce na spevnených i nespevnených povrchoch

13.11.2010

Práce na rôznych podložiach vyžaduju dobru znalosť povrchov, ktoré môže mať rôzne vlastnosti (štrk, kamene), z dôvodu nebezpečia prepadu.