Kráčavý pohyb po strmych svahoch

11.11.2007


Na veľmi prudkých svahoch, kďe pásové podvozky už nie je možné použiť, sa kráčajúce rypadlo pohybuje bez problémov. Ramenom se zaprie o terén a priťahuje sa (alebo odtláča ) vpred alebo vzad. Takto postupuje krok za krokom.